Termeni și condiții – Feeling Wild

Termeni și condiții

Prevederi generale

Toate mențiunile legale, alături de toate documentele la care se face trimitere în cuprinsul acestora, constituie Termenii și condițiile de utilizare pe baza cărora poate fi accesat site-ul www.feelingwild.ro (denumit în continuare “Site-ul”) – operat de societatea FEELINGWILD SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. Oradea, str. Apateului, nr. 18, bl. PB4, ap. 6, jud. Bihor, având cod fiscal 39986638, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/2366/2018, având e-mail de contact: revnicvlad@yhaoo.com
 și punct de lucru situat în: Strada 1 nr 241, loc. Osorhei, jud Bihor.

Prealabil obținerii oricăror informații, materiale, servicii prin intermediul Site-ului www.feelingwild.ro, aveți obligația să citiți Termenii și Condițiile de față, care au la bază și care se completează în mod corespunzător cu Legea nr. 365/2002 privind comerțul electornic, republicată și modifică, dar și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenții Termeni și Condiții la accesarea Site-ului, întrucât, prin accesarea Site-ului confirmați că acceptați, vă însușiți și sunteți de acord cu utilizarea lor.

În situația în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile prezentate, nu utilizați Site-ul.

Acest Site este destinat persoanelor peste vârsta de 16 ani. Prin utilizarea acestuia, declarați că aveți peste 16 ani și aveți capacitatea de vă asuma acești Termeni și condiții. 

Prezentul document (denumit Termeni și Condiții) se referă inclusiv la condițiile plasării de comenzi de produse prin intermediul Site-ului și cuprinde inclusiv condițiile de livrare și de retur. Prin accesarea/navigarea pe Site, prin plasarea unei comenzi/prin achiziționarea oricărui produs sau serviciul, Utilizatorul este de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. 

Accesul în magazinul online, împreună cu utilizarea acestuia vă este permis exclusiv în ipoteza în care acceptați acești Termeni și Condiții.

Acest document reprezintă o convenție legală – un contract între Utilizatorul Site-ului și societatea FEELINGWILD SRL. În acest sens, Utilizatorii vor citi și Politica de confidențialitate a datelor și Politica de cookies, înainte de a naviga pe site sau a plasa o comanda. 

Toate imaginile produselor afișate pe site sunt cu titlu de prezentare. Așadar, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Utilizatorul înțelege că produsele comercializate pot diferi față de imaginile de prezentare prin unele caracteristici – cum ar fi designul sau accesoriile – care pot diferi în funcție de modificările pe care le efectuează producătorul.

 

Dreptul de proprietate intelectuală 

Designul și prezentarea Site-ului, împreună cu setările, meniurile, submeniurile și funcționalitățile acestuia sunt proprietatea exclusivă a FEELINGWILD SRL.

Toate elementele Site-ului, cum ar fi mărcile, logo-urile, sloganele, textele, imaginile și bazele de date sunt deținute în totalitate de către FEELINGWILD SRL și sunt protejate conform legislației române și internaționale privind proprietatea intelectuală.

Reproducerea, distribuirea sau publicarea în orice formă a conținutului Site-ului și a elementelor sale, de către orice persoană, este strict interzisă fără acordul scris prealabil al FEELINGWILD SRL.

Orice modificare, de orice natură, a imaginilor și a informațiilor de pe acest Site, făcută de către oricine în afară de societatea FEELINGWILD SRL, precum și crearea de link-uri către pagini din Site cu informații false, oferă FEELINGWILD SRL dreptul unilateral de a lua măsuri legale împotriva acestor acțiuni. Nimic din conținutul acestui Site nu conferă dreptul de a utiliza vreo marcă înregistrată prezentată fără permisiunea scrisă a FEELINGWILD SRL.

Este în mod expres interzisă trimiterea către acest Site sau către adresele de e-mail menționate pe acesta, a oricărui material considerat ilegal, periculos, defăimător, obscen, pornografic sau vulgar, precum și a materialelor care ar putea încuraja acțiuni care contravin legii și/sau bunelor moravuri.

 

Utilizarea Site-ului 

Accesul la Site este gratuit. FEELINGWILD SRL nu poate garanta că Site-ul va fi accesibil în mod continuu și fără întreruperi.

FEELINGWILD SRL își rezervă dreptul de a suspenda, retrage, întrerupe sau modifica Site-ul, parțial sau integral, fără a fi necesară o notificare prealabilă.

FEELINGWILD SRL nu va fi considerată responsabilă în cazul în care Site-ul nu poate fi accesat, indiferent de motivul sau durata acestei indisponibilități.

Utilizatorul Site-ului are responsabilitatea de a se asigura că toți cei care accesează Site-ul prin conexiunea sa de internet cunosc și respectă Termenii și Condițiile, precum și orice alte condiții aplicabile.

FEELINGWILD SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul și achiziționarea produselor și serviciilor descrise pe Site în cazul anumitor persoane sau în cazul anumitor zone/țări.

Niciunul dintre produsele sau serviciile prezentate pe Site nu va fi furnizat unei persoane de către în cazul în care legislația din România, țara de origine a persoanei sau orice altă țară relevantă interzice acest lucru.

 

Obligații de respectat de către Utilizatorii Site-ului 

Prin accesarea, vizitarea, plasarea unei comenzi sau desfășurarea oricărei alte activități pe Site, Utilizatorii se obligă să respecte următoarele reguli: 

 1. a) Vor folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare; 
 2. b) Nu vor efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar societatea FEELINGWILD SRL își rezervă dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente sau a se adresa justitiei pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate; 
 3. c) Vor furniza informații reale, exacte, complete și actualizate; 
 4. d) Vor respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site; 
 5. e) Nu vor desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului, în caz contrar societatea FEELINGWILD SRL își rezervă dreptul de a se adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate. 

Societatea FEELINGWILD SRL își rezerva dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus, de a anula comenzile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/penală a oricăror fapte antisociale și de a se adresa justiției pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudicii cauzate, prezente sau viitoare, inclusiv beneficiile nerealizate și cheltuielile de judecată (inclusiv onorariile avocaților). 

 

Modificarea Termenilor și condițiilor de utilizare a Site-ului 

Societatea FEELINGWILD SRL își rezerva dreptul de a revizui Termenii și condițiile, precum și orice alţi termeni aplicabili, în orice moment, fară nicio notificare, prin modificarea paginilor relevante. Utilizatorii Site-ului vor avea responsabilitatea de a consulta paginile relevante pentru a lua cunoștință de orice modificări aduse Termenilor și condițiilor, întrucât respectivele modificări li se vor aplica de la actualizarea acestor Termeni și condiții

 

Comunicarea cu Utilizatorii Site-ului 

Metodele prin care Utilizatorii site-ului inițiază contactul cu societatea FEELINGWILD SRL sunt: adresă de e-mail, număr de telefon, precum și rețelele de socializare. Această contactare are loc pentru a cere informații despre produsele noastre, pentru a ne consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre, pentru a facilita procesul de plată. 

Inițierea contactului de către Utilizatorul Site-ului reprezintă consimțământul Utilizatorului respectiv pentru a i se răspunde înapoi, a i se furniza informațiile, a primi detalii de plata sau orice informație solicitată. 

Ulterior desfășurării comunicării inițiale, societatea FEELINGWILD SRL își stabilește ca interes legitim posibilitatea de a transmite și comunica Utilizatorului informații ulterioare, relevante solicitării acestuia, fără a avea caracter de newsletter. 

Aceste informații pot apărea în urma îmbunătățirii produselor societății FEELINGWILD SRL, lansarea de produse noi, care vin în ajutorul Utilizatorului sau aspecte care au legătură cu tematica discutată. În acest sens, societatea FEELINGWILD SRL și-a stabilit un termen rezonabil de prelucrare ulterioară de 18 luni de la data inițierii comunicării. 

 

Legătura cu alte site-uri 

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri, considerate de societatea FEELINGWILD SRL utile, în legătură cu conţinutul site-ului sau/și care nu se află sub controlul sau îndrumarea să. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. 

FEELINGWILD SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său. 

 

Informațiile oferite prin intermediul Site-ului 

Orice persoană care vizitează site-ul www.feelingwild.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site, își manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către FEELINGWILD SRL, în vederea efectuării de studii de piață; soluţionarea de către FEELINGWILD SRL a cererilor, întrebarilor și reclamațiilor adresate; alte activități întreprinse de FEELINWILD SRL și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului. 

Societatea FEELINGWILD SRL vă pastra confidentialitatea acestor informații. 

Utilizarea în continuare a acestui Site constituie acordul expres şi neechivoc al Utilizatorului în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 

Încheierea contractului

Contractul dintre Utilizatorul Site-ului și societatea FEELINGWILD SRL se încheie în momentul în care comanda Utilizatorului va fi acceptata în mod expres de FEELINGWILD SRL și Utilizatorul va primi, în acest sens, un e-mail în care i se va confirma livrarea sau un apel telefonic de la un reprezentant al societății FEELINGWILD SRL.

În măsura în care societatea FEELINGWILD SRL nu va acceptă comanda, dar Utilizatorului i-au fost retrase sume de bani, se va proceda la rambursarea acestor sume în cel mai scurt timp. 

Societatea FEELINWILD SRL își rezervă dreptul de a decide, în mod unilateral și fără a preciza motivul, încheierea sau nu a unui contract de vânzare. 

FEELINWILD SRL își rezervă dreptul de a decide, în mod unilateral și fără a preciza motivul, oferirea sau nu de cadouri de fidelizare către clienți. 

FEELINWILD SRL nu va avea nicio răspundere față de Utilizator în situația în care refuză să dea curs unei comenzi. 

Comanda neconfirmata în condițiile precizate mai sus nu are valoarea unui contract.

Dreptul de proprietate asupra produselor se va transfera către Utilizator numai după ce s-a realizat plata tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv a costurilor de livrare. 


Disponibilitatea produselor

Societatea FEELINGWILD SRL nu poate garanta că produsele care s-au găsit la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment pentru achiziționare. 

Societatea nu va avea nicio răspundere față Utilizator în situația în care un produs nu se mai regăsește pe site. Deși se încearcă în timp real actualizarea informațiilor privind disponibilitatea produselor de pe Site, FEELINGWILD SRL nu poate garanta faptul că aceste informații vor fi actualizate, în orice moment. Toate comenzile vor depinde de existența produselor în stoc. 

În măsura în care produsele sunt indisponibile, dar Utilizatorul a plasat deja comanda, acesta va fi informat cu privire la indisponibilitatea acestor produse și i se vor recomanda produse similare, la valoare egală sau apropiată, care pot fi comandate. 

În măsura în care Utilizatorul nu dorește să comande produsele similare recomandate de FEELINGWILD SRL, comanda vă fi anulata, iar, în măsura în care s-a plătit deja prețul produselor, societatea va proceda la returnarea sumelor de bani către Utilizator în cel mai scurt timp. 


Prețul produselor 

Prețul produselor este afișat pe site atât în LEI, cât și în EURO. În măsura în care există o eroare cu privire la prețul afișat pe site, FEELINGWILD SRL va aduce la cunoștința Utilizatorului acest aspect, în cel mai scurt timp, urmând să fie returnată suma de bani achitată suplimentar sau să se solicite o sumă de bani suplimentară. În măsura în care noul preț nu este mulțumitor pentru Utilizator, acesta nu răspunde la solicitarea societății sau nu poate fi contactat, comanda va fi anulată și suma de bani achitată va fi rambursată în cel mai scurt timp. 

Prețurile produselor vor putea fi actualizate/modificate în orice moment, iar această actualizare/modificare va înlocui orice preț anterior. Comenzii Utilizatorului i se vor aplica prețurile de la momentul plasării efective a comenzii. 


Plata produselor 

Plata produselor comandate se poate face astfel: 

 1. a) plata online, cu cardul;
 2. b) transfer bancar
 3. c) cash, până la limita legală prevăzută de legislația fiscală în vigoare (pentru persoane fizice – limita maximă este de 10.000 LEI, iar pentru persoane juridice – limita maximă este de 5.000 LEI). Această limită se va modifica în mod corespunzător în funcție de modificările aduse legislației fiscale în vigoare.

Dacă Utilizatorul optează pentru plata prin card, instituția emitentă va proceda la validarea și autorizarea plății. În situația în care, tranzacția nu se procesează din motive independente societății FEELINGWILD SRL (spre exemplu, fonduri inexistente pe card, card expirat), contractul dintre părţi nu se încheie și societatea nu va avea nicio obligație de a livra produsele. Cu toate acestea, Utilizatorul poate selecta o altă metodă de plată sau poate încerca din nou procesarea plății cu un card valid. Livrarea produselor 

Produsele comercializate de societatea FEELINGWILD SRL pot fi livrate doar pe teritoriul României.

Pentru comenzile plasate până la ora 17.00, procesarea comenzii se realizează în aceeași zi. Comenzile plasate după ora 17.00 vor fi procesate a doua zi. Comenzile plasate în zile nelucrătoare vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.

Termenul de livrare pentru produse este de până la 60 de zile calendaristice din momentul confirmării livrării. Acest termen poate suferi modificări în funcție de produsul comandat.

Pot exista întârzieri faţă de termenul de livrare stabilit în momentul confirmării comenzii. Aceste întârzieri se pot datora producătorilor/comercianților de la care societatea FEELINGWILD SRL cumpără produsele vândute, producători/comercianți care nu reușesc să furnizeze societății FEELINGWILD SRL produsele în termenul comunicat iniția. În această situație, termenul de livrare se prelungește proporțional cu perioada necesară producătorului/comerciantului în vederea livrării produsului către societatea FEELINGWILD SRL. 

Totodată, întârzierile se pot datora condițiilor de livrare, care nu pot fi în mod rezonabil anticipate. 

În aceste situații, societatea FEELINGWILD SRL nu își asumă nicio răspundere, toate aceste împrejurări fiind străine de conduita societății FEELINGWILD SRL.


Informații privind exercitarea dreptului de retragere – politica de retur a produselor 

Aceste prevederi se completează în mod corespunzător cu Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată și modificată și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Conform legislației în vigoare, dreptul de retragere aparține exclusiv persoanelor fizice sau grupurilor de persoane fizice constituite în asociații, întrucât fondul activ al legislației prevede că doar persoanele fizice sunt consumatori, nu și persoanele juridice, conform art 2, pct.1 al OUG 34/2014.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, Utilizatorul are dreptul să se retragă din contractul încheiat la distanță (prin intermediul magazinului virtual), fără a preciza motivele și fără a suporta penalități, în termen de 14 zile calendaristice. Returnarea se face pe cheltuiala clientului.

Dreptul de retragere se poate aplica doar pentru produsele achiziționate prin intermediul unui contract încheiat la distanță, care au fost livrate în baza unei comenzi primite și confirmate prin e-mail sau prin intermediul unui apel telefonic. 

Dreptul de retragere nu este aplicabil produselor achiziționate fizic din magazin (prin prezentarea cumpărătorului la punctul de lucru al societății FEELINGWILD SRL, situație în care contractul părților se încheie la acel moment, fără intervenția mijloacelor de comunicare la distanță).

Perioada de retragere expiră după 14 zile, termen care curge din ziua în care Utilizatorul (sau o parte terţă, alta decât transportatorul), intră în posesia fizică a produselor. 

Pentru a exercita dreptul de retragere, Utilizatorul trebuie să informeze societatea FEELINGWILD SRL cu privire la decizia de retragere din contract, utilizând formularul de retur din rubrica Politica de retur, existentă pe site, urmând pașii aferenți.

Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient că Utilizatorul să transmită formularul de retur, însoţit de factura scanată/pozată, înainte de expirarea perioadei de retragere. 

În cazul în care Utilizatorul se retrage din contract, societatea FEELINGWILD SRL va rambursa suma pe care a primit-o de la Utilizator, mai puțin costurile suplimentare. 

Costurile suplimentare reprezintă costuri de transport, livrare, diminuare a valorii produselor care rezultă din manipulări ale bunului utilizat. Aceste costuri suplimentare urmează a fi suportate de consumator cu ocazia exercitării dreptului de retragere. 

Costurile aferente serviciului de curierat nu sunt returnabile. 

Sunt exceptate de la dreptul de retragere (următoarele produse nu vor putea fi returnate):

 1. produsele dezmembrate sau cele cărora le lipsesc accesoriile;
 2. produsele ale căror etichete de identificare sunt deteriorate sau lipsesc cu desăvârșire;
 3. produsele cărora le lipsesc componentele originale;
 4. produse asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate (de ex. au fost vopsite, au fost demontate și remontate, au fost sudate, au suferit montaje)
 5. Coletele care au menționată suma de ramburs pe eticheta de transport.

În egală măsură, ne rezervăm dreptul de a refuza returul corespunzător dreptului de retragere și în ipoteza în care ne vom afla în ipoteza unor abuzuri dovedite, conform art. 14 din OUG nr. 34/2014.

În cazul în care au fost achizitionate mai multe produse de același fel, nu se poate returna decât un singur produs desigilat, restul cantității este acceptată doar dacă produsele sunt sigilate.

Produsele comandate prin comenzi speciale, externe pentru care s-a solicitat avans și care au fost aduse la solicitarea clientului, nu se pot returna.

Pentru produsele comandate cu avans la care clientul renunță din varii motive, vânzătorul poate reține până la 100% din avansul înaintat de client.

 

Amintim că dreptul de retragere există pentru a permite Utilizatorului să examineze produsele, așa cum ar face-o într-un magazin fizic, iar nu pentru a oferi Utilizatorului 14 zile de utilizare gratuita


Obligațiile utilizatorului/cumpărătorului

Pe parcursul întregii colaborări dintre utilizator și societatea FEELINGWILD SRL, utilizatorul este obligat să furnizeze informații corecte, complete, reale și actuale atunci când îi sunt solicitate de către societatea FEELINGWILD SRL. În caz contrar, FEELINGWILD SRL poate refuza comenzile.

Utilizatorul înțelege și acceptă că societatea FEELINGWILD SRL beneficiază de un termen de 15 zile, termen care curge de la data sesizării primite din partea Utilizatorului, pentru soluționarea problemelor/neînțelegerilor semnalate.

Utilizatorul este obligat să accepte Termenii și Condițiile și să achite în integralitate produsele comandate.

 

Obligațiile societății FEELINGWILD SRL

Societatea FEELINGWILD SRL este obligată să pună la dispoziția Utilizatorilor informații referitoare caracteristicile produselor și serviciilor comercializate. Aceste informații vor fi puse la dispoziția Utilizatorilor în mod gratuit. 

Societatea FEELINGWILD SRL se obligă să contacteze Utilizatorii care au plasat comenzi (în condițiile prezenților Termeni și Condiții) în vederea confirmării comenzilor.

FEELINGWILD SRL se obligă să utilizeze datele cu caracter personal ale utilizatorului/consumatorului în acord cu secțiunea dedicată utilizării datelor cu caracter personal (disponibilă prin accesarea următorului link: https://feelingwild.ro/politica-de-confidentialitate-a-datelor/).

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate detaliile referitoare la politica sociății FEELINGWILD SRL în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, poate fi consultată aici: https://feelingwild.ro/politica-de-confidentialitate-a-datelor/.

 

Politica de utilizare cookies

Toate detaliile referitoare la politica sociății FEELINGWILD SRL în ceea ce privește utilizarea modulelor cookies, poate fi consultată aici: https://feelingwild.ro/politica-de-confidentialitate-a-datelor/.

 

Informaţii privind garanțiile acordate 

Produsele comercializate de către FEELINGWILD SRL sunt produse noi și beneficiază de garanția producătorului conform legii.Forța majora și cazul fortuit 

Societatea FEELINGWILD SRL nu vă fi trasă la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră include, dar nu se limitează la schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, epidemii, pandemii, condiții meteorologice și acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet. 

 

Legea aplicabila și jurisdicția 

Prezentul Contract este supus legii române. 

Eventualele litigii apărute între societatea FEELINGWILD SRL și Utilizator se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din județul Bihor. De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 38 din 2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, Utilizatorul poate să transmită spre soluționare litigiile legate de vânzarea produselor către următoarea entitate de Soluționare Alternativa a Litigiilor: HTTP://WWW.ANPC.GOV.RO/ 

 

Clauze finale 

Acești Termeni constituie acordul integral dintre Utilizator şi societatea FEELINGWILD SRL în ceea ce privește obiectul oricărui Contract și înlocuiește orice alt acord, orice altă înțelegere anterioară verbală sau scrisă dintre Utilizator şi societatea FEELINGWILD SRL. 

Pentru orice întrebări în legătură cu acești Termeni și condiții, ne puteți contacta utilizând următoarele date de contact: 

 

FEELINGWILD SRL 

Sediul social: Mun. Oradea, str. Apateului, nr. 18, bl. PB4, ap. 6, jud. Bihor

Punct de lucru: Strada 1 nr 241, loc. Osorhei, jud Bihor

Cod fiscal 39986638

J05/2366/2018

E-mail: revnicvlad@yhaoo.com

Telefon: 0722290302Copyright © 2023 Feeling Wild. Toate drepturile rezervate.